LifeFree.pl

Szkoła Męskich Grup

Celem szkoły jest uzyskanie kompetencji do prowadzenia małych form warsztatowych i kręgów dla mężczyzn, z użyciem różnych narzędzi i form pracy. Program obejmuje rozwój umiejętności w zakresie zasad i narzędzi prowadzenia grupy, stosowania technik werbalnych, pracy z emocjami, pracy z oddechem i pracy z ciałem.
Szkoła Męskich Grup
Szkoła Męskich Grup
 • Start: 2023-10-04
 • Koniec: 2025-02-09
 • WWW: strona www

W październiku 2023 rozpocznie się druga edycja Szkoły Męskich Grup. Potrwa 17 miesięcy, do lutego 2025.

Prowadzący szkolenie: Marcin Poćwiardowski, Bartosz Płazak, Konrad Kuśnierzewski

Celem szkoły jest uzyskanie kompetencji do prowadzenia małych form warsztatowych i kręgów dla mężczyzn, z użyciem różnych narzędzi i form pracy. Program obejmuje rozwój umiejętności w zakresie zasad i narzędzi prowadzenia grupy, stosowania technik werbalnych, pracy z emocjami, pracy z oddechem i pracy z ciałem.

 

Zajęcia będą oparte o bieżącą pracę kręgu Szkoły nad męskimi sprawami analogicznie do pracy w męskich kręgach. Opieramy się o doświadczanie prowadzenia kręgu, analizy pracy Uczestników, zdarzeń i zjawisk grupowych, mini wykłady ukazujące modele teoretyczne i praktyczne wskazówki. Nośnikiem rozwoju oprócz materiału i praktyki dostarczanych przez prowadzących będzie wzajemny feedback Uczestników.

 

Zapraszamy do udziału tych z Was, którzy czują potrzebę pracy dla innych mężczyzn i rozwijania się w tym kierunku. Do udziału w szkole nie jest potrzebne specjalne przygotowanie merytoryczne, studia kierunkowe itp. Program przeznaczony jest dla osób mających w sobie wolę pracy dla innych mężczyzn, chęć dzielenia się własnymi doświadczeniami, wizję siebie jako prowadzącego krąg i jednocześnie mających potrzebę podniesienia pewności siebie w prowadzeniu takich zajęć, uzyskaniu większego wglądu w siebie, uzyskaniu inspiracji co do sposobów, celów, sensu prowadzenia męskich grup.

Podejmiemy męskie tematy wprost, czyli przyglądać się będziemy naszym doświadczeniom w zakresie relacji ze sobą, z rodziną, z przyjaciółmi, z pracą, z ciałem, ze światem, przeszłości i przyszłości, emocjonalności, mentalności, duchowości męskiego świata, jego jasnym i ciemnym stronom, przyjemności i trudowi. Temu co uniwersalne dla mężczyzny, człowieka, członka społeczności, mieszkańca ziemi. Damy uwagę wolności i przynależności, oddaniu i uwolnieniu, swobodzie i współzależności, dawaniu i przyjmowaniu, zarabianiu, dzieleniu się, dawaniu, wewnątrz i na zewnątrz siebie, każdego z nas.

Jednocześnie będziemy rozwijać wasze kompetencje pracy z grupą. Zajmiemy się procesami, narzędziami, komunikowaniem, jakościami prowadzącego, rodzajami kręgów, warsztatów, treningów i ich wartością i sensem dla uczestnika.

Podejmiemy perspektywę jednostki, grupy, społeczności i świata, oznaczymy konkretne algorytmy działania, modele teoretyczne, dodamy do tego nowe i stare tradycje w rozsądnej proporcji.

Zrobimy miejsce temu jak każdy z Was może budować swój styl pracy.

 

Kończąc szkolenie będziesz (rezultaty szkolenia):

 • Posiadał kompetencje do powołania i prowadzenia grupy/kręgu mężczyzn.
 • Dysponował narzędziami do realizacji różnych wariantów celu, formy i czasu  pracy z mężczyznami
 • Poruszał się w męskich tematach świadom swoich uczuć i myśli, w pełnej obecności
 • Gotowy do posługiwania się narzędziami, wiedzą, modelami i sobą by świadomie realizować wartość rozwojową prowadzonych kręgów.
 • Rozumiał cele i granice prowadzonych przez Ciebie męskich kręgów

 

Filary  projektu:

 • Poznanie i zrozumienie procesu grupowego
 • Poznanie i zrozumienie specyfiki potrzeb i męskich grup
 • Wiedza i narzędzia prowadzącego w ujęciu holistycznym
 • Praca na otwartym procesie, praca z ciałem, praca z oddechem, techniki werbalne, techniki aktywizujące w pracy grupowej, mini wykłady.

 

Pięć elementów pracy:

1. Doświadczenie własne, zgodnie z zasadą: „nie poprowadzisz ludzi tam gdzie nie byłeś”
 • pogłębione doświadczenie uczestnika warsztatu w zmotywowanej i doświadczonej grupie
 • doświadczenie pracy indywidualnej na tle grupy, praca nad swoimi blokadami, rozpoznanie ich, uświadomienie i poczucie
 • praktyka prowadzenia kręgu w różnych wariantach tematu i charakteru grupy
2. Doświadczenie kręgu
 • dynamika tego co się dzieje jak mężczyźni są razem
 • przestrzeń wymiany i intymności między mężczyznami
 • radzenie sobie ze swoją rezerwą wobec mężczyzn
 • normalizowanie i cywilizowanie trudnych doświadczeń rywalizacji, zazdrości i zawiści
 • reagowanie na sytuacje trudne, zmienianie kursu gdy grupa schodzi na manowce
3. Obszar kompetencji prowadzącego:
 • Techniki pracy werbalnej, techniki pracy z ciałem i oddechem,
 • Narzędzia pracy z grupą (praca na procesie, praca na strukturze)
 • Świadome korzystanie z własnych zasobów prowadzącego
 • Role prowadzącego (ekspert, facylitator, coach, organizator)
4. Wiedza dotycząca dynamiki grupowej:
 • zjawiska i procesy w grupie ćwiczeniowej
 • rola i zadania prowadzącego w grupie
 • trudne i destrukcyjne zjawiska w grupie
 • różnice między grupą ćwiczeniową a terapeutyczną
5. Wiedza i doświadczenie dotyczące potrzeb i problemów współczesnych polskich mężczyzn:
 • świadomość realnych a nie medialnych problemów z jakimi się stykają polscy mężczyźni
 • trzeźwa diagnoza, oparta o wymianę doświadczeń w grupie
 • rozpoznanie realnych potrzeb i wyzwań mężczyzn, które stawiają przed nimi obecne czasy
 • budowanie odpowiedzi poprzez warsztaty na palące problemy męskości w Polsce

 

Terminarz Szkoły Męskich grup

 1. 4-8.10.2023 Trening interpersonalny (Mazury) 5 dni
 1. 25-26.11.2023 Omówienie procesu grupowego (Warszawa) 2 dni
 1. 4-7.01.2024 Trening pracy z ciałem (Mazury) 4 dni
 1. 2-4.02.2024 Męskie tematy, techniki werbalne (Warszawa) 3 dni
 1. 8-10.03.2024 Męskie tematy, techniki pracy z emocjami (Warszawa) 3 dni
 1. 12-14.04.2024 Męskie tematy, techniki prowadzenia grupy (Warszawa) 3 dni
 1. 7-9.06.2024 Męskie tematy, jakości prowadzącego (Warszawa) 3 dni
 1. 6-8.09.2024 Męskie tematy, radzenie sobie z trudnościami (Warszawa) 3 dni
 1. 8-10.11.2024 Męskie tematy, projektowanie zajęć (Warszawa) 3 dni
 1. 11-12.01.2025 Warsztat superwizyjny (Warszawa) 2 dni
 1. 8-9.02.2025 Warsztat podsumowujący (Mazury) 3 dni

W sumie 11 zjazdów zawierających 34 dni szkoleniowe dające minimum 272 godziny zegarowe zajęć (jako że pracujemy na procesie to pewne zajęcia będą mogły trwać dłużej w zależności od potrzeb i możliwości)

 

Program szkolenia opiera się na metodach uczenia się poprzez własne doświadczenie i zakłada aktywne zaangażowanie uczestnika.

Zajęcia prowadzone są w ujęciu kompetencyjnym skoncentrowanym na praktycznych umiejętnościach (proporcja czasu pracy: umiejętności 70%, świadomość 20%, wiedza 10%). 

Program przygotowuje do dalszego rozwoju zawodowego jako trener grupowy.

Decyzja udziału w szkoleniu otwiera możliwości współpracy i dalszej edukacji w obrębie ekosystemu Szkoły Męskich Grup.

Program szkoły zawiera zadania domowe pogłębiające wybrane obszary kompetencyjne i tematyczne.  

W trakcie szkoły Uczestnicy projektują autorskie warsztaty, mogą je poprowadzić i uzyskać zwrot superwizyjny.

Warunki ukończenia Szkoły:

Obecność na wszystkich treningach wyjazdowych.

Maksymalnie dwa opuszczone warsztaty dwudniowe w Warszawie

Przygotowanie warsztatu autorskiego opartego na metodologii Szkoły

 

Prowadzący:

Marcin Poćwiardowski: 

psycholog, psychoterapeuta, trener i mentor.

Prowadzę od 2017 roku rozwojowe warsztaty dla mężczyzn pod markami: LOWEN for MEN – intensywna praca z ciałem, Szkoła Królów – praca z archetypowymi jakościami męskości.

Pracuję jako psychoterapeuta od 14 lat. Ukończyłem czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne z Analizy Bioenergetycznej (metody Lowena) we Florida Society for Bioenergetics Analysis. Posiadam uprawnienia facylitatora FSBA do prowadzenia grup ćwiczeniowych. Mam za sobą także kilkuletnie szkolenia z psychoterapii integratywnej i Gestalt. Mam za sobą kilkaset godzin terapii własnej. Aktualnie jestem na ostatnim roku trzyletniego podyplomowego kursu Core Training w metodzie psychoterapii ISTDP (Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy) prowadzonego w Warszawie pod superwizją Jona Fredericksona z Washington ISTDP Institute.

Jestem miłośnikiem różnorodnych form ruchu. Tańczę (tańce intuicyjne, 5 Rytmów, Movement Medicine), masuję (masaż hawajski Lomi Lomi Nui). Od ośmiu lat trenuję sztukę walki Zhong Xin Dao. 

 

Bartosz Płazak:

Trener kompetencji społecznych. Posiada rekomendacje trenerskie I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Specjalizuje się w szkoleniach kształtujących kompetencje społeczne: trenerskie, liderskie , handlowe i rozwoju osobistego. Prowadzi warsztaty edukacyjne, treningi interpersonalne, rozwojowe, spontaniczności i twórczości. Podejmuje działania dla biznesu, NGO, uczelni w projektach unijnych i komercyjnych.
Współpracował z u SWPS w Katowicach oraz WSB w Dąbrowie Górniczej. Prowadził grupy dla klientów biznesowych w całym kraju. Jest autorem  projektów złożonych cykli edukacyjnych, programów rozwojowych, outdorowych imprez edukacyjnych, warsztatów rozwoju osobistego pod żaglami. Był trenerem, opiekunem merytorycznym i koordynatorem wielu szkół trenerskich o różnych profilach. Twórca i prowadzący Katowickiego Teatru improwizacji Improwokacja, działającego w oparciu o improwizację, jako sposób na rozwój osobisty i metodę szkoleniową.
Jego warsztaty łączą pracę na procesie grupowym, korzystanie z doświadczenia i zaangażowania grupy, przekaz merytoryczny i praktykowanie. Stosuje klasyczne metody pracy z grupą, metody twórcze i improwizacyjne, podejście prowokatywne, narzędzia autorskie.
Uczestnicy jego szkoleń to pracownicy i kadra zarządzająca firm produkcyjnych, handlowych, banków, przede wszystkim trenerzy oraz osoby poszukujące rozwoju osobistego.
Fascynuje się wiedzą z poogranicza psychologii, fizyki kwantowej i starych tradycji (A.Mindell,D.Hawkins, A.Goswami, D.Chopra, K.Wilber).
Jest w trakcie studiów przygotowujących do pracy terapeutycznej w nurcie psychologii opartej o proces Arnolda Mindella. Ma za sobą szereg innych szkoleń trenerskich i coachingowych pogłębiających kompetencje do pracy z ludźmi. Podejście holistyczne do człowieka i jego otoczenia to jego drogowskaz.
Czas wolny spędza w swoim mazurskim domu ze słomy i gliny. Tworzy tam ośrodek rozwoju osobistego i duchowego. W wolnych chwilach żagle, gitara, praktyki rozwojowe, ekologiczny styl życia.
Ponad 1300 dni na salach szkoleniowych, 17 lat pracy trenerskiej, 17 lat pracy w dużych firmach, na rożnych stanowiskach, kieruje fundacją Rozwiń Skrzydła, mieszka w Sosnowcu, Warszawie i Gajrówce. ur 1972

Konrad Kuśnierzewski: 

Pasjonat wewnętrznej pracy rozwojowej. Trener rozwoju osobistego. Trener Oddechu Transmodalnego. Praktyk transformującej pracy z ciałem, oddechem i emocjami. Prowadzi grupowe i indywidualne sesje oddechowe. Współprowadzi warsztaty tantryczne. Trzyma przestrzenie i kręgi męskie. Organizuje wakacyjne obozy dla ojców i synów. Prowadzi warsztaty dla mężczyzn i dla par. Na ścieżce trenerskiej od 9 lat. Wcześniej przez kilkanaście lat pracował jako inżynier, ekspert, konsultant i szkoleniowiec w korporacjach telekomunikacyjnych w całej Europie.

Warsztaty będą prowadzone przez dwu trenerów.

Możliwa jest obecność kotrenera.

 

Inwestycja

Koszt szkolenia: 19900 zł

Zaliczka po pomyślnym przejściu rekrutacji: 2900

Płatność pozostałej kwoty w 17 ratach po 1000zł płatne co miesiąc od października 2023 do lutego 2025

Koszt pobytu na treningach wyjazdowych 150 zł /doba (nocleg, 3 wegetariańskie posiłki, korzystanie z opcji ośrodka) osrodekwpolu.pl

Procedura kwalifikacyjna:

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na szkolenie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenia mailowo: marcin@techne.pl. Po zgłoszeniu zostanie wysłany formularz do wypełnienia.

Z kandydatami będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne video online (sprawdzające predyspozycje do udziału i motywację skorzystania ze szkolenia).

Koszt procedury rekrutacyjnej wynosi 300zł (nie wliczony do całości kosztu szkolenia), płatny przed rozmową; nie jest zwracany w przypadku niezakwalifikowania się na szkolenie.

Po pozytywnym przejściu rekrutacji potwierdzeniem przyjęcia jest wpłata zaliczki w wysokości 2900zł w ciągu tygodnia od otrzymania wiadomości.

Faktury za szkolenie będą wystawiane przez organizatora prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą na terenie UK.

Jeśli masz pytania pisz: marcin@techne.pl

Komentarze

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treścia zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwe lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Warto przeczytać

Szkoła Integralnej Ekopsychologii SIE/ III edycja

Szkoła Integralnej Ekopsychologii SIE/ III edycja

Inne
2023-01-04 - 2023-10-01
Zapraszamy Cię na III edycję jedynego w Polsce kursu integralnej ekopsychologii: podejścia, które łączy DZIAŁANIE na rzecz przyrody i świata z PROCESEM wewnętrznej przemiany na poziomie wiedzy, emocji i świadomości. Jeśli chcesz od życia czegoś więcej, poszukujesz głębszego SENSU, możliwości integralnego ROZWOJU, odkrywania siebie w pełniejszym wymiarze RELACJI ze światem, to SIE jest dla Ciebie.
Festiwal Wibracje 2022

Festiwal Wibracje 2022

Inne
2022-07-20 - 2022-07-24
To 5-dniowe wydarzenie łączące wykłady, warsztaty, koncerty – tańce – ogniska, część targową, strefę dla ciała, zdrową strefę jedzeniową w swoistą MIKSTURĘ. To największy w Polsce festiwal dotyczący holistycznego, naturalnego dbania o siebie i swoje otoczenie, ekologii, rozwoju i życia w harmonii.

Zobacz również