LifeFree.pl

Szkolenie: Ciało jako scena (nie)świadomości

„Choroba prowadzi nas do tego czego nie przeżywamy, co zdysocjowane, czego nie chcemy przyjąć do wiadomości. Prowadzi nas do naszego cienia. Choroba może być próbą samouzdrowienia, ponieważ może nas chronić przed ostateczną destabilizacją, która wystąpiłaby gdybyśmy się zamknęli na głębiej leżący proces.” (Jager W., 2007)
Szkolenie: Ciało jako scena (nie)świadomości
Szkolenie: Ciało jako scena (nie)świadomości
  • Start: 2018-10-06
  • Koniec: 2019-06-30
  • Miejsce: Katowice, Śląskie Centrum Psychosomatyki, ul. Mariacka 18a
  • WWW: strona www

Proponujemy Państwu kompleksowe szkolenie w zakresie terapii chorób psychosomatycznych. Szkolenie jest adresowane do psychologów, psychoterapeutów, lekarzy i osób zajmujących się szeroko pojętą pomocą psychologiczną. Realizując kolejne etapy szkolenia zaprezentujemy znaczenie złożonych scenariuszy życia psychicznego, leżących u podłoża chorób psychosomatycznych. Przyjęliśmy za Jayce Mc Dougall, że kiedy wewnętrzne lub zewnętrzne okoliczności powodują, iż nawykowe sposoby radzenia sobie z trudnościami zawiodą, odzywa się skłonność do somatyzacji (J. Mc Dougall Teatry ciała, 2014). Nasze szkolenie odnosimy do zjawiska dysocjacji w obszarze trzech sfer rzeczywistości psychicznej człowieka: systemu rodziny, osobowości i świadomości. Proponujemy Państwu wiedzę teoretyczną i doświadczenie praktyczne, w tym bogaty warsztat hipnozy przydatny w pracy z objawem somatycznym.

I. Choroba jako skutek wykluczenia w systemie rodziny
Anna Winnicka
6-7.10.18
(15 godz.)
sobota: 10.00-19.00
niedziela: 10.00-15.00

W tej części szkolenia zajmiemy sie systemową funkcją objawu somatycznego. Objaw wyraża zwykle istotną wartość lub wiadomość, wskazując drogę naprawienia zerwanych więzi. Pomaga w przepracowaniu doświadczonej przez nas traumy, skłaniając do konfrontacji z wypartymi uczuciami. Ponadto może nam dać wgląd w nieuleczoną traumę rodzinną, wydobywając na światło dzienne sprawy, których nie dostrzegaliśmy . Łączy nas wtedy z czymś lub kimś odrzuconym przez system. Podczas szkolenia zaprezentuję terapię doświadczeniową, która zmierza do rekonstrukcji wzorców i uwolnienia z systemowych uwikłań.

W programie:
-objaw somatyczny w podejściu systemowym (strukturalnym, strategicznym, kontekstualnym);
-choroba wyrazem lojalności i identyfikacji z osoba wykluczoną;
-objaw formą realizacji skryptu rodzinnego ( przyzwolenia, nakazy, zakazy);
-prezentacja przypadku;
-procedury terapeutyczne zmierzające do spożytkowania objawu w kreowaniu zdrowia.

II. Choroba wynikiem dysocjacji w strukturze osobowości
Anna Winnicka
24-25.11.18
(15 godz.)
sobota: 10.00-19.00
niedziela: 10.00-15.00

W trakcie szkolenia zaprezentuję procedurę Voice Dialogue, której celem jest rozwój świadomości przez przyjęcie i uhonorowanie wszystkich części osobowości. Objaw wypowiada się w imieniu naszego cienia, czyli wykluczonych części, które nie mają prawa lub przestrzeni dla wyrażenia swoich uczuć i potrzeb. Dialog Głosów umożliwia klientowi wejście w energię jednego lub kilku aspektów osobowości. Każdy z nich jest traktowany jako odrębna, integralna jednostka. Voice Dialogue jest metodą dostarczającą silnych doznań i wielu osobistych informacji.

W programie:
-choroba wyrazem wypartych podosobowości i energii instynktownych;
-praca z objawem zmierzająca od polaryzacji do równowagi i harmonii;
-funkcja Obrońcy-Kontrolera i Wewnętrznego Krytyka;
-demonstracja sesji terapeutycznej metodą Voice Dialogue,
-zdobywanie doświadczeń i umiejętności w podgrupach.

III. Relacja między chorobą a świadomością
Aleksander Poraj-Żakiej
1-2.02.19
(14 godz.)
piątek: 16.00-20.00
sobota: 9.00-19.00

Tradycyjnie przyjmujemy, że to co nazywamy chorobą wywoływane jest w ciele i jego funkcjach. Podejście to nie zawsze umożliwia nam osiągnięcie tego, co nazywamy „wyleczeniem”. W wielu przypadkach warto przyjąć tzw. perspektywę psychosomatyczną, która nie wyjaśnia mechanizmu objawu i nie zakłada prostych związków przyczynowo-skutkowych. Dzięki niej postrzegamy zdrowie i chorobę jako stany wynikające ze złożonych procesów zależnych m. in. od świadomości, która jest o wiele szersza niż nasza codzienna tożsamość i jej nawyki. Natura niczego nie zapomina, nie zna czasowych i przestrzennych ograniczeń. Dlatego ma znaczenie, czy jesteśmy w stanie zrozumieć siebie w kontekstach o wiele większych i szerszych niż nasze „ja” i „moje”. Wiedza ta umożliwia inny sposób obchodzenia się z rzeczywistością. Przede wszystkim jest podstawą świadomego sposobu organizacji samych siebie, co często może nam wyjść dosłownie na zdrowie.

W programie:
-złożoność procesów psychosomatycznych;
-zależność zdrowia i choroby od stanu świadomości;
-wykłady, ćwiczenia w podgrupach, prace osobiste.

IV. Metody terapii- przez objaw do świadomości
Anna Winnicka
23-24.03.19
(15 godz.)
sobota: 10.00-19.00
niedziela: 10.00-15.00

W tej części szkolenia zaprezentuję narzędzia terapii, które pomagają poszerzyć spektrum świadomości osoby chorej, rozwijając jej kontakt z ciałem oraz elastyczność i otwartość. Metody te pozwalają poprawić komunikację między świadomością i nieświadomością, umysłem i ciałem. Sprzyja to harmonii, kreując wewnętrzny balans i homeostazę dla odzyskania zdrowia.

W programie:
-praca z procesem wg. Ernesta Rossi;
-metoda rekonstrukcji historii osobistej;
-metafora (prezentacja terapii pacjenta kardiologicznego);
-dialog z chorą częścią.

V. Ciało i nieświadomość
Mirosław Piróg
27-28.04.19
(15 godz.)
sobota: 10.00-19.00
niedziela: 10.00-15.00

W trakcie szkolenia przedstawię wybrane elementy koncepcji C.G. Junga, dotyczące głównie relacji między ciałem a nieświadomością. Po zaprezentowaniu podstaw psychologii analitycznej przejdziemy do pracy warsztatowej w podgrupach.

W programie:
-relacja między ciałem a psychiką w ujęciu psychologii analitycznej;
-teoria kompleksów;
-instynkty i archetypy;
-ciało jako ekspresja nieświadomości;
-ciało a cień;
-mechanizm projekcji;
-rola marzeń sennych w procesie choroby.

VI. Zastosowanie fenomenu hipnozy w pracy z objawem psychosomatycznym
Jan Dyba
25-26.05.19
(15 godz.)
sobota: 10.00-19.00
niedziela: 10.00-15.00

Hipnoza jest szeroko rozumianą grupą metod mających na celu umożliwienie osobie hipnotyzowanej wejście w stan transu. Stan ten cechuje się specyficznym, wybiórczym i intensywnym skupieniem uwagi, oraz mniejszą ilością ograniczeń mentalnych, a co za tym idzie większą kreatywnością i szerszym zakresem możliwości działania. Innymi słowy hipnoza jest swego rodzaju bramą, do ogólnie zdefiniowanej rzeczywistości terapeutycznej, w której pacjent zyskuje więcej możliwości pracy i działania zarówno ze swoją świadomością jak i nieświadomością.

W programie:
-techniki pracy z objawem takie jak:
a) zastępowanie objawu;
b)transformacja objawu;
c) amelioracja objawu;
d) przypisywanie objawu;
-techniki pracy głębinowej Mind-Body Transformations Therapy (MBT-T) Ernesta L. Rossiego.

VII. Zastosowanie terapii metodą HITT w pracy z objawem psychosomatycznym
Bożena Hanik
29-30.06.19
(15 godz.)
sobota: 10.00-19.00
niedziela: 10.00-15.00

W tej części szkolenia zaprezentuję podstawy, możliwości, obszary wpływu i zmiany psychofizjologiczne hipnozy. Podczas warsztatu podążymy za definicją hipnozy wg Wernera Meinholda. Poszerzymy wiedzę na temat komunikacji w hipnotycznym stanie świadomości oraz kwestię wprowadzania i wyprowadzania z hipnozy.

W programie:
-wykłady i ćwiczenia;
-metoda HITT;
-LAH i FAH;
-rola rytuału;
-kroki terapeutyczne 4 A;
-5 cech terapeuty;
-wideo z Wernerem;
-zapis sesji terapeutycznej lub demonstracja;
-trans podsumowujący.


O prowadzących:

Jan Dyba – psycholog, socjolog i psychoterapeuta. Ukończył całościowe szkolenie z zakresu hipnozy klinicznej i terapii krótkoterminowej w Fundacji Miltona H. Ericksona w Phoenix (AZ) prowadzone przez Jeffreya K. Zeiga, Brenta B. Geary’ego i Lilian Borges-Zeig oraz całościowe szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Instytucie Becka w Philadelphii (PA) prowadzone przez Judith Beck i Aarona Becka oraz nauczycieli instytutu. Jest redaktorem korespondencyjnym The International Journal of Psychosocial Genomics, Consciousness and Health Research, oraz studentem i współpracownikiem Dr Ernesta Rossiego i Dr Kathryn Rossi pod których merytorycznym nadzorem założył Małopolski Instytut Genomiki Psychospołecznej i Badań nad Świadomością zajmujący się propagowaniem nowego naurobiologicznego podejścia do hipnozy klinicznej oraz psychoterapii. Jest autorem książki „Changing Patterns of Human Behavior: An Introduction to The Structural Pattern Reframing” oraz tłumaczem prac doktora Rossiego w tym, „Nowa neuronauka psychoterapii, hipnozy terapeutycznej i rehabilitacji – twórczy dialog z naszymi genami” oraz „Kreowanie nowej świadomości -psychospołeczna genomika samostwarzania”.

Bożena Hanik – psycholog kliniczny, psychoterapeuta i hipnoterapeuta metody H.I.T.T. Wernera Meinholda. Pracowała w szpitalu psychiatrycznym, w Ośrodku Leczenia Nerwic , w oddziałach dziennych , psychiatrycznych i nerwicowych. W swojej praktyce wykorzystywała doświadczenia z licznych staży i szkoleń w kraju i za granicą, w różnych podejściach psychoterapeutycznych (psychodynamiczne, humanistyczne, integracyjne, pracy z ciałem, ericksonowskie i inne). Prowadzi własną praktykę ,w której głównie pracuje metodą analizy biograficznej wykorzystującej hipnozę czyli metodą H.I.T.T. Prowadzi terapię indywidualną , grupową oraz terapię par. Od wielu lat organizuje szkolenia z zakresu psychoterapii i hipnozy oraz warsztaty rozwoju osobistego. Jest prezesem Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą. Prywatnie praktykuje jogę od około 20 lat, medytuje i gra na skrzypcach. Ma córkę i wnuczkę.

Mirosław Piróg – filozof, pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego. Autor książek „Psyche i symbol” (1999), „Wiliama Jamesa filozofia doświadczenia religijnego” (2011) oraz kilkudziesięciu artykułów dotyczących psychologii głębi C.G. Junga i filozofii religii. Od lat prowadzi wykłady, warsztaty i seminaria ukazujące powiązania pomiędzy współczesną filozofią i psychologią a starożytnymi tradycjami mądrościowymi.

Aleksander Poraj-Żakiej – mistrz zen, terapeuta, teolog i dr w dziedzinie religioznawstwa. Uczeń i następca Willigisa Jägera. Urodzony w Polsce. Był prezesem sieci klinik psychosomatycznych w Niemczech, następnie przez wiele lat mieszkał w Hiszpanii, gdzie założył Akademię Psychosofii. Obecnie jest dyrektorem duchowym ośrodka „Benediktushof” w Holzkirchen (Niemcy), który należy do największych ośrodków tego typu w Europie, założonego w 1976 r. przez benedyktyna i mistrza zen Willigisa Jägera. Po 20 latach praktyki zen został nauczycielem zen (2006) i w 2010r. otrzymał „inka” zostając mistrzem zen i następcą Willigisa Jägera. Jest współzałożycielem fundacji „Mądrość Wschodu i Zachodu”.

Anna Winnicka – założycielka Śląskiego Centrum Psychosomatyki, certyfikowany psychoterapeuta. Wieloletni pracownik Śląskiego Ośrodka Kardiologii i Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Psychologii, Katedry Psychologii Zdrowia i Rozwoju Człowieka. Były członek zespołu nauczycieli Polskiego Instytutu Ericksonowskiego. Pracuje w konwencji ericksonowskiej i systemowej, traktuje objaw jako komunikat i szansę na zmianę. Wykorzystuje metodę ustawień rodzin wg Berta Hellingera w psychoterapii oraz w pracy. Posługuje się również metodą” Voice Dialogue”. Ukończyła 4 letni kurs psychoterapii, przygotowujący do certyfikatu psychoterapeuty, zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ponadto ukończyła wiele warsztatów i szkoleń z zakresu psychoterapii ericksonowskiej, systemowej, „Voice Dialogue” i ustawień systemowych rodzin. W 2006 r. uzyskała Europejski Certyfikat psychoterapeuty EAP. W 2008 uzyskała certyfikat psychoterapeuty SNP PTP br 459. W 2008 r. uczestniczyła w Fundamental, Intensive Training in Ericksonian Approaches to Brief Hypnotic Psychotherapy, zorganizowanym przez Milton H. Erickson Foundation w Phoenix w USA.

Koszt całkowitego szkolenia wynosi: 3 430zł.
Obowiązuje zaliczka w wysokości 700zł za całość szkolenia. Pozostała kwota będzie płatna cyklicznie- 390zł każdorazowo w pierwszym dniu danego warsztatu.

Zapisy:
512 129 022, sekretariat@centrum-psychosomatyki.pl

Tagi

Komentarze

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treścia zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwe lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Warto przeczytać

HST

Holistyczna Szkoła Trenerów XV edycja Łódź

Inne
2021-04-21 - 2022-06-19
Zapraszamy do udziału w projekcie edukacyjno-rozwojowym Holistyczna Szkoła Trenerów. Udział w Holistycznej Szkole Trenerów to możliwość rozwoju osobistego i sprawdzone, solidne przygotowanie merytoryczne do pracy z grupami. Holistyczna oznacza dla nas pełna, cała, wieloaspektowa, wszechstronna.
HST

Holistyczna Szkoła Trenerów XIV edycja Warszawa

Inne
2021-04-14 - 2021-05-22
Udział w Holistycznej Szkole Trenerów to możliwość rozwoju osobistego i sprawdzone, solidne przygotowanie merytoryczne do pracy z grupami. Holistyczna oznacza dla nas pełna, cała, wieloaspektowa, wszechstronna. Biorąc udział w naszym projekcie zrozumiesz procesy, z którymi będziesz pracować, uzyskasz sprawdzone narzędzia, poznasz teorie wspierające pracę trenera, weźmiesz udział w treningach, które pomogą Ci wypracować własny styl pracy, przyjąć optymalny kierunek w przyszłości i zainicjować zmiany...

Zobacz również