LifeFree.pl

Mięśniowo Powięziowe Rozluźnianie Energetyczne -Powrót do Źródła

Mięśniowo Powięziowe Rozluźnianie Energetyczne -Powrót do Źródła
Mięśniowo Powięziowe Rozluźnianie Energetyczne -Powrót do Źródła
  • Start: 2018-07-16, godzina 19:00
  • Koniec: 2018-07-22, godzina 15:00
  • Miejsce: „Ośrodek Warsztatowy Kików” , Kików 91, Solec Zdrój, 28-131. www.kikow.pl
  • Wstęp: 2.250 zł plus koszt wyżywienia i zakwaterowanie
  • WWW: strona www

MODUŁ 1 „POWRÓT DO ŹRÓDŁA”
Plecy, szyja, miednica i oddech

Wykorzenienie przewlekłego bólu,
Wielopłaszczyznowa technika uzdrawiania
„Żyj Wolny Od Bólu”

5 modułów szkolenia tworzy przestrzeń sprzyjającą uczeniu się, empatii obecności i akceptacji. W takim otoczeniu uczestnicy mogą bezpiecznie poznawać nowe obszary, doświadczać uzdrawiającej siły masaży, zdobywać wiedzę i uczyć się sztuki holistycznego rozluźniania powięzi. Szkolenie jest głęboką podróżą skoncentrowaną na uczeniu się tego, jak efektywnie pracować z powięzią, oraz zrozumieniu i praktykowaniu holistycznej pracy z ciałem/umysłem i uczuciami jako organiczną całością. Może to być doświadczenie wyzwolenia z bólu, świadomości emocjonalnej i głębszego poczucia siebie samego. Szkolenie będzie zwracało uwagę na medytację, uczenie się uważności i obecności podczas pracy z ludźmi.

MODUŁ 1 „POWRÓT DO ŹRÓDŁA”: PLECY, SZYJA, MIEDNICA I ODDECH. 16-22 LIPCA 2018
Na szkoleniu nauczysz się unikatowych i niezwykle wartościowych metod pracy z głębokimi tkankami, które pomagają usuwać bóle placów, karku i miednicy. W seriach sesji doświadczeniowych nauczysz się, jak stopniowo i systematycznie uwalniać napięcia oraz integrować kręgosłup. Zdobędziesz wiedzę i nauczysz się sztuki uwalniania wzorców blokad oraz ich powiązania z wzorcami emocjonalnych blokad. Nauczysz się także, jak przy pomocy tych informacji rozwinąć całościowy plan leczenia (plan pracy), aby doprowadzić do integracji powięziowej i zrównoważenia energii. Uczestnicy zajęć będą poznawać strukturalną i funkcjonalną anatomię pleców, karku i miednicy oraz rozwijać intuicję i umiejętności konieczne do pracy masażowej z syndromem bólowym w tych obszarach ciała – zwłaszcza że te obszary ciała odpowiadają za zdolność klienta do „stanięcia za sobą”, w sensie dosłownym i przenośnym.
Dzięki połączeniu codziennych medytacji, teorii, pokazów i wymian sesji masażowych przy stałym wsparciu kadry, uczestnicy nauczą się holistycznego podejścia do rozluźniania powięziowego. Ten moduł zaznajamia uczestników z rozluźnianiem i równoważeniem przegubów okolicy lędźwiowo-krzyżowej, przepony, serca, wlotu do klatki piersiowej, atlasu, potylicy i miednicy. Uczestnicy zdobędą wiedzę i poznają sztukę głębokiej pracy z plecami, karkiem, miednicą, wraz z serią wspieranych rozciągnięć oraz uruchamianiem stawów. Prezentowane będą cztery skuteczne techniki uwalniania oddechu.

Na szkoleniu nauczysz się:
Nauka pracy z szyją, barkami, plecami, oddechem i miednicą. �
Doświadczanie i uczenie się 8-punktowej skali pracy z głębokim dotykiem.�
Nauka, jak skurcze powięzi są odpowiedzialne za 95 procent bólu chronicznego.�
Zrozumienie, jak ważny jest oddech, uwalnianie i balansowanie oddechu klientów. �
Zrozumienie, że miednica jest centrum równowagi i zaufania.�
Wspieranie i edukowanie klientów poprzez rozluźnianie powięziowe nastawione na pogłębione uczenie się zakresu ruchu oraz uwalniania traumy. �
Ocena sylwetki ciała klientów: diagnozowanie, ocena własna klienta, badanie palpacyjne, oddźwięk oraz intuicja.�
Rozwinięcie zdolności do głębokiej pracy z ciałem przy użyciu mechaniki własnego ciała.�
Rozwinięcie słuchania dotykiem �
Otwarcie układu energetycznego poprzez uwalnianie blokad energetycznych ciała i wspieranie przepływu energii.
Uczestnicy nauczą się 8-punktowej skali wrażliwego i skutecznego dotyku w głębokiej pracy z ciałem, stworzonej przez nauczyciela Satyarthiego Peloquina, z myślą o rozwinięciu intuicji dotyku u adeptów głębokiej pracy z ciałem. Uczestnicy poznają układ mięśniowy oraz psychologię „rozciągania powięziowego” jako metody rozluźniania psychofizycznego. Pod koniec tego modułu uczestnicy będą posiadać umiejętności używania serii chwytów masażowych, które służą uwalnianiu bólu karku, pleców i miednicy. Będą przygotowani do udzielania pełnej sesji poświęconej plecom, karkowi, barkom, oddechowi i miednicy.

Plan Szkolenia MER
MODUŁ 1 „POWRÓT DO ŹRÓDŁA”: Plecy, Szyja, Miednica i Oddech- 6 dni.
MODUŁ 2 „UZIEMIENIE”: Stopy, Nogi i Biodra- 6 dni.
MODUŁ 3 „SCENTROWANIE”: Uwalnianie Napięć i Balansowanie Miednicy, Integracja Centrum Ciała - 6 dni.
MODUŁ 4 „ PORZUCENIE KONTROLI”: Uwalnianie Napięć i Balansowanie Twarzy, Czaszki, Szyi i Ramion - 6 dni.
MODUŁ 5 „ PASJA ODDECHU”: Klatka Piersiowa i Oddech- 6 dni.
* Trening można rozpocząć dowolnym modułem

Mięśniowo Powięziowe Rozluźnianie Energetyczne MER.

Głęboki, pełny wyczucia dotyk i holistyczne zrozumienie uwalniania bólu z ciała. Satyarthi będzie uczyć holistycznego zrozumienia połączeń między umysłem, emocjami i ciałem. Głównymi przyczynami bólu i napięcia w ciele są schematy spięć psychologicznych, wypieranie emocji oraz negatywne przekonania, które powodują nadmierne skurcze (spazmy) w pięciu rodzajach miękkiej tkanki: mięśniach, nerwach, więzadłach, ścięgnach i powięzi. Przewlekłe napięcie blokuje przepływ tlenu do mięśni i nerwów, co pogarsza całą sytuację. Najczęściej dotyka to krzyża, szyi i ramion.

W trakcie szkolenia MER skoncentrujemy się na odkrywaniu techniki głębokiej pracy z ciałem jako sztuki uzdrawiania. Jest ona przeznaczona dla tych, którzy chcieliby pracować z ludźmi poprzez głęboką i skuteczną metodę terapii dla ciała. Jest to szkolenie dla osób, które chcą poznać korzenie bólu i tego, jak się z niego wyleczyć oraz jak pomóc innym żyć bez niego. Dzięki MER można zrozumieć, skąd pochodzi większość zespołów bólowych i w jaki sposób można je wyleczyć.

Podczas Treningu Mięśniowo Powięziowego Rozluźniania nauczysz się między innymi:
*Sztuki i teorii głębokiej pracy z ciałem.
*Wspomaganego rozciągania (technika pochodząca z Ajurwedyjskiego Jogicznego Masażu, zwiększającego elastyczność i zakres ruchu).
*Jak uwolnić przewlekły skurcz mięśni poprzez głęboki i wyczulony oraz delikatny i współczujący dotyk.
*Dzięki zrozumieniu przyczyn bolesnego skurczu mięśni klient uświadomi sobie, jak stłumione emocje, psychologiczne lęki oraz dysfunkcyjne nawyki mogą prowadzić do tych objawów.
*Dowiesz się, jak zapewnić klientowi pełny program indywidualnych ćwiczeń i praktyk, które całkowicie wyeliminują ból .
*Strukturalnego, funkcjonalnego i emocjonalnego odczytywania ciała.
*Pracy z pięcioma rodzajami osobowości, według Wilhelma Reicha.
*Uwalniania traumy, poprzez świadomość wewnętrznych wrażeń w ciele (felt sense) i aktywowania naturalnej zdolności organizmu do samoregulacji i uwalniania traumy.
*Terapii Trigger Point, uciskanie poszczególnych punktów na ciele, uwalniając je od bólu. Oraz tego, jak pracować z bolesnymi miejscami tak długo, aby dać tkance czas na odprężenie i nawodnienie.
*Uwalniania stawów.
*Pracy z oddechem.
*Anatomii mięśni i kości.
*Strukturalnej interwencji w celu zharmonizowania struktury ciała.
*Ruchu odprężającego. Przedstawienia nowego ruchu, który jest bardziej zharmonizowany, skoordynowany i pełen wdzięku.
*Użycia badań dotykowych jako ważnego narzędzia do diagnozowania i oceny.
*Codziennych medytacji. Medytacji poprzez dotyk i dotyku jako medytacji.


SATYARTHI PELOQUIN
Jest Trenerem Pracy z Ciałem (Bodywork Trainer), prowadzi szkolenia, których tematem jest Współuzależnienie (Co-Dependency) oraz jest Liderem Seminariów – Ścieżka Miłości (the Path of Love). Urodził się w San Francisco w 1952 roku (w latach sześćdziesiątych XX wieku był nastolatkiem), wyszkolił się na profesjonalnego tancerza. W 1973 roku studiował Integrację Ortostatyczną (Postural Integration) i Medycynę Orientalną w Kalifornii, gdzie prowadził seminaria i oferował indywidualne sesje. W 1976 roku udał się do Osho Commune International (Międzynarodowej Komuny Osho) znajdującej się w miejscowości Pune w Indiach, gdzie nauczył się medytacji. Tam dołączył do zespołu. To miejsce w szybkim tempie stało się jednym z największych na świecie ośrodków terapii, pracy z ciałem i medytacji. Został uczniem Osho, który był oświeconym indyjskim mistykiem. Przez te wiele lat życia w Komunie Osho otrzymał bezpośrednie wskazówki od Mistrza odnośnie do pracy z ludźmi. Był on również jednym z osobistych masażystów Osho. W tym czasie oferował indywidualne sesje, prowadził szkolenia i grupy, ucząc różnych metod terapii i pracy z ciałem. Wspólnie z innymi stworzył Rebalancing (Zharmonizowanie), metodę głębokiego masażu cieszącą się międzynarodowym uznaniem.

Od 1971 Satyarthi zdobył szeroki zakres umiejętności. Posiada on bogate doświadczenie w opracowywaniu i prowadzeniu szkoleń pracy z ciałem oraz grup osobistego rozwoju. Prowadzi seminaria na całym świecie o Współzależności – Uczenie się Miłości (Learning Love) i inny o nazwie Ścieżka Miłości (Path of Love). Lubi pogłębiać swoją wiedzę, więc stale się dokształca. Satyarthi uzyskał szkolenie w Integracji Ortostatycznej (Postural Integration), Integracji Strukturalnej (Structural Integration), Terapii Czaszkowo-Krzyżowej (Craniosacral Therapy), Masażu organów wewnętrznych (Visceral Manipulation), Masażu Ajurwedyjskim, Nastawianiu Kręgosłupa (Spinal Manipulation), Uwalnianiu Stawów (Joint Release), metodach terapeutycznych opracowanych na podstawie badań Wilhelma Reicha (Neo Reichian Metods), Terapii Współzależności – Uczenie się Miłości (Learning Love), Ścieżce Miłości (Path of Love), Ustawieniach Hellingerowskich (Family-Constellations), Doświadczaniu Somatycznym (Somatic Experiencing – Uzdrawianie Traum). Satyarthi jest znany ze swojego poczucia humoru i wrażliwości podczas szkoleń i prowadzenia grup. Jest autorem dwóch książek: Living in Balance („Życie w Harmonii”) i Stretches for Rebalancers („Rozciąganie dla Terapeutów”). Obecnie pisze książkę na temat Przywrócenia Harmonii (Rebalancing).

więcej informacji: http://myofascialtrainings.com/

PROGRAM DNIA

Pierwszy dzień: ceremonia otwarcia, oraz kolacja 19:00-22:00
Poranna medytacja: 8:00-9.00
Śniadanie: 9:00-10:00
Sesja poranna: 10:00-13:00
Obiad: 13:00-14:30
Sesja popołudniowa: 14:30-18:00
Kolacja: 18:00-19:30
Sesja wieczorna: 19:30-21:30 odbędą się 3 nocne sesje podczas każdego modułu).
Ostatni dzień: ceremonia zamknięcia oraz certyfikaty: 13:00-14:30

Koszt zakwaterowania i wyżywienia (3 posiłki wegetariańskie) za 6 dni od osoby : 840 PLN (pokój 2-osobowy), lub 780 PLN (pokoj 3-5 osobowy), lub 720 PLN (poddasze z własnym śpiworem)
Warunkiem uczestnictwa jest wpłata zaliczki 500 PLN na konto bankowe Citibank Handlowy , Integral Body Institute Sp. z o. o. 7810 3000 1901 0985 0300 1498 01

* Trening można rozpocząć dowolnym modułem.
* Więcej informacji można uzyskać pisząc na: info@healing-institute.com.
* Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
*Po każdym module uczestnicy otrzymają certyfikat Integral Body Institute
*Po ukończeniu całości szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat Terapeuty Masażu Mięśniowo Powięziowego Rozluźniania Energetycznego.

Kontakt
info@healing-instiute.com, Tel: +48 662.382.453

Tagi

Komentarze

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treścia zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwe lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Warto przeczytać

Mazurski Krąg Przygody 2_główne

Mazurski Krąg Przygody

Warsztaty
2021-08-07 - 2021-08-14
Mazurski Krąg Przygody to wyjątkowa impreza tylko dla ojców i synów. To czas, w którym możesz zbudować/pogłębić relacje ze swoim synem. To bezpieczna przestrzeń do przeżywania przygód, wyrażania emocji, zdobywania doświadczeń i dobrej zabawy. To czas, dla Ciebie i twojego syna.
Głębokie Poczucie Własnej Wartości

Głębokie Poczucie Własnej Wartości

Warsztaty
2020-11-27 - 2020-11-29
Poczucie wartości to bardzo kompleksowy temat. Dotyka wszystkich obszarów naszego życia. W zależności od dostępu do niego podejmujemy wyzwania jakie stają na naszej drodze bądź nie. Od głębokiego poczucia własnej wartości zależy jakość naszych relacji, pracy i satysfakcji jaką czerpiemy z każdego dnia.

Zobacz również

Miedzy Niebem a Ziemią
Warsztaty
piątek, 26 czerwca 2020, 09:35

Miedzy Niebem a Ziemią

Najnowszy warsztat z cyklu ZASTOSOWANIE TAŃCÓW W KRĘGU i elementów...