LifeFree.pl

Krąg Świadomości Ciała - wspólnota holistyczna

Krąg Świadomości Ciała - wspólnota holistyczna
Krąg Świadomości Ciała - wspólnota holistyczna
  • Start: 2019-01-04
  • Koniec: 2019-06-06
  • Wstęp: nocleg 20 zł/doba, składka na jedzenie 15 zł/dzień, natomiast za warsztat płacisz, ile chcesz.
  • WWW: strona www

Zapraszamy Cię do udziału we WSPÓLNOCIE LUDZI połączonych ideą odkrywania swojego potencjału i przekraczania barier w drodze do pełni człowieczeństwa.

Krąg Świadomości Ciała to przestrzeń, w której mała grupa ludzi wspólnie pracuje nad własnym rozwojem w oparciu o świadomość ciała. Cielesność łączy nas z ziemią, z całym światem. Odkrywanie swojego ciała i zakorzenienie się w nim jest warunkiem zdrowia somatycznego i psychicznego. Jest też podstawą duchowego wglądu, który wymaga mocnego stania na ziemi. Świadomość ciała jest najbardziej fundamentalną drogą do pełni własnego człowieczeństwa. Dzięki świadomości ciała możemy urzeczywistnić swój wewnętrzny potencjał oparty na emocjach, ruchu, głosie, seksualności, oddechu. Możemy zadbać o swoje zdrowie, poczucie szczęścia i dobre relacje z innymi, a także rozwijać odpowiedzialność w swojej relacji z przyrodą. W zdrowym, ugruntowanym ciele rodzi się wolny duch, którego rolą jest przekraczanie i obejmowanie materialnego poziomu istnienia.

Prowadzący:
Ryszard Kulik – jestem doktorem psychologii i trenerem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Od ponad 28 lat pracuję z grupami w obszarze rozwoju osobistego. Moją misją jest towarzyszenie ludziom w przekraczaniu oddzielenia od siebie, innych oraz przyrody. Od kilkunastu lat praktykuję medytację zen. Uwielbiam przebywać w dzikich miejscach i spać w lesie. Razem z Basią tworzymy udany związek oparty na prostocie i miłości.

Barbara Ewa Wojtaszek – od ponad 20 lat pracuję w organizacjach pozarządowych w zakresie zdrowia i ekologii; kiedyś byłam nauczycielką i lokalną aktywistką na Podkarpaciu. W roku 2018/2019 uczestniczę w Treningu dla kobiet prowadzących kręgi u Karo Akabal. Podoba mi się koncepcja ewolucji świadomości i psychologii integralnej Kena Wilbera. Często się wzruszam – przebywając w przyrodzie, słuchając muzyki, rozmawiając z ludźmi... Zakochałam się w Rysiu po przeczytaniu jego książki „Odkrywanie natury”, o której opowiedział mi na Festiwalu Tantry... I tak oto jesteśmy razem od 2016 roku:)

Wartości do jakich odnosimy się tworząc Krąg Świadomości Ciała:
*Szacunek dla życia, czyli odnoszenie się z troską do każdej formy życia, również do przyrody nieożywionej: kamieni, skał, powietrza, gleby, rzek i mórz…
*Prawda, czyli gotowość do przyjęcia tego-co-jest, wyrażenia w pełni siebie, uczciwego komunikowania swoich uczuć, potrzeb, oczekiwań, intencji.
*Prostota, czyli gotowość do zamiany tego, co skomplikowane i zawiłe na przejrzyste, konkretne i proste. To również afirmacja codzienności i zwykłego życia.
*Spokój umysłu, czyli umiejętność przyjmowania i mieszczenia w sobie całej gamy różnych doznań, emocji, uczuć, wrażeń, myśli.
*Równowaga i umiarkowanie, czyli gotowość do podążania drogą środka; dbanie o to, by mieć tyle, ile to konieczne; integrowanie przeciwstawnych punktów w jednym.
*Zgodność z naturą, czyli zdawanie się z ufnością na naturalny bieg rzeczy, poddawanie się temu, co jest i uczenie się w oparciu o każde doświadczenie.

Praca w ramach Kręgu Świadomości Ciała obejmuje następujące obszary:
- ODDECH. Oddychanie jest podstawową funkcją ciała. Dzięki oddychaniu możliwe jest wykorzystanie przyjmowanej z pokarmem energii; oddech jest dawaniem i braniem, jest też jedyną funkcją ciała, która kierowana jest przez układ autonomiczny i przez świadomość. Z tego powodu oddychanie jest bramą łączącą cielesność z duchowością.

- RUCH. Ciało jest nieustannym procesem i zmianą. Wibrujemy w swojej cielesności, co oznacza nieustanny ruch. Ciało jest żywe o tyle, o ile się rusza. Zatem ruch jest najbardziej elementarnym doświadczeniem życiowym. Dotyk, kontakt, taniec, aktywność fizyczna jest niezbędna, tak jak powietrze, woda i pokarm.

- GŁOS. Dźwięk mający swoje źródło w ciele jest ekspresją energii, która w nas krąży. Wydając dźwięki dajemy wyraz procesom, które w nas zachodzą. Używanie własnego głosu jest jednocześnie zaznaczaniem własnego istnienia, jest zejściem do najbardziej podstawowych doznań, po to, by ich w pełni doświadczyć i wyrazić na zewnątrz. Wyrażanie siebie głosem jest ekspresją afirmującą własne istnienie. Życie jest dźwiękiem, jest głosem, jest pieśnią i muzyką.

- EMOCJE. Uczucia i emocje są pierwotnymi doznaniami, które pozwalają nam adaptować się do zmiennych warunków otoczenia. Emocje mieszkają w ciele i manifestują się w ciele. Mimo iż dla wielu są kłopotliwe i trudne, to właśnie dzięki nim nawiązujemy bliskie relacje, czerpiemy energię do działania i doświadczamy życia jako bogatej, wielobarwnej tkaniny.

- SEKSUALNOŚĆ. Ciało jest źródłem doświadczeń seksualnych: popędu, pobudzenia, orgazmu. Seksualność pozwala na kontakt z potężną energią, która wypełnia cały świat. Jest obecna w kamieniach, roślinach, zwierzętach, a nawet w ruchu planet i gwiazd. Ta pierwotna energia manifestuje się w naszym życiu seksualnym jako wibracja dążąca do połączenia, zjednoczenia i pełni. Praca z tą energią w kierunku mieszczenia jej w sobie i świadomego kierowania nią jest okazją do urzeczywistnienia harmonii, głębi i piękna w kontakcie ze sobą i drugim człowiekiem.

- RELACJE INTERPERSONALNE. Praca w Kręgu wpisuje się w zjawiska związane z procesem grupowym. Nawiązywanie relacji wiąże się z wieloma emocjami, które poprzez początkowe obawy, nadzieje i wyobrażenia, a następnie ścieranie się, konflikty i rozczarowania prowadzą do coraz większej bliskości, zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Budowanie wspólnoty wymaga czasu, zmierzenia się z trudnościami, by ostatecznie stworzyć stabilną, spójną i trwałą strukturę.

- POKARM. Ciało przyjmuje płyny i pokarm jako dar niezliczonych istot, całej ożywionej i nieożywionej przyrody. Jeśli ciało, jeśli my mamy być zdrowi i sprawni, a nasze otoczenie czyste, bogate i w dobrej kondycji, to należy zwrócić szczególną uwagę na to, czym się karmimy i jak przyjmujemy pokarm. Naszym priorytetem jest dieta oparta na produktach roślinnych, lokalnych, bez udziału cukru dodanego oraz używek wpływających na świadomość.

- PRZYRODA. Ciało jest najbliższym nam kawałkiem dzikiej przyrody. Poprzez ciało łączymy się z całym światem. Tak jak traktujemy ciało, tak też zachowujemy się wobec przyrody. Z tego powodu koniecznym warunkiem dbania o własne ciało i urzeczywistniania własnego potencjału jest dbanie o środowisko. Przyroda stanowi też kontekst, w którym możemy w pełni odkrywać to, kim jesteśmy. Kontakt z miejscem, roślinami, zwierzętami oraz żywiołami jest okazją do relaksu, wyciszenia, głębokiego wglądu i harmonizowania własnego życia.

Metody wykorzystywane w pracy warsztatowej w Kręgu to: techniki pracy z ciałem, bioenergetyka, masaż, elementy podejścia Gestalt, elementy tantry, taniec, kontakt – improwizacja, medytacja, wizualizacja, procedury oddechowe, rytuały wspólnotowe. Podczas zajęć praca na ogół odbywa się we wspólnym kręgu, czasami także w osobnych kręgach kobiecym i męskim.

Podstawowe zasady obowiązujące podczas spotkań w Kręgu Świadomości Ciała:
- dobrowolność. Każdy z uczestników ma prawo do odmowy udziału w każdym procesie, jeśli uzna, że jest to dla niego/niej zbyt trudne czy wymagające. Każdy z uczestników bierze osobistą odpowiedzialność za udział w spotkaniu Kręgu.

- dyskrecja. To, co dotyczy poszczególnych uczestników Kręgu objęte jest tajemnicą. Decydujemy się nie plotkować o innych oraz nie przekazywać informacji o uczestnikach osobom spoza Kręgu.

- komunikacja bez przemocy. Porozumiewamy się w oparciu o komunikat ja, czyli mówimy za siebie, o sobie i bezpośrednio do drugiej osoby. W komunikatach unikamy ocen, za to odwołujemy się do emocji, które są reakcją na czyjeś zachowanie.

Uczestnikiem Kręgu Świadomości Ciała może być osoba pełnoletnia, gotowa do odważnego odkrywania siebie i wchodzenia w relacje z innymi uczestnikami. Krąg Świadomości Ciała nie jest przestrzenią, gdzie stosuje się procedury psychoterapeutyczne. Krąg jest wspólnotą ludzi nastawionych na rozwój, a nie leczenie. Dlatego uczestnikiem może być wyłącznie osoba, która nie leczy się psychiatrycznie i nie znajduje się w kryzysie.

Krąg składa się z 10-14 osób.

Spotkania warsztatowe Kręgu odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w weekendy w ośrodku „Źródło” mieszczącym się w Łękawicy koło Wadowic. Trzy pierwsze spotkania są otwarte. Od czwartego spotkania grupa ma charakter zamknięty.
Po zakończeniu cyklu warsztatów istnieje możliwość kontynuowania spotkań Kręgu w oparciu o wspólnie ustalone zasady.

Noclegi w wieloosobowych salach na materacach. Do dyspozycji są dwie łazienki.
Wyżywienie wegańskie, bezcukrowe, oparte na lokalnych produktach. Posiłki są przygotowywane wspólnie przez uczestników z produktów zakupionych wcześniej przez organizatorów.

Koszt: nocleg 20 zł/doba, składka na jedzenie 15 zł/dzień, natomiast za warsztat płacisz, ile chcesz.
Zgłoszenia i dodatkowe informacje: wyłącznie telefonicznie 502868412. Zaproszenie do Kręgu nastąpi po obyciu rozmowy wstępnej.

Terminy i tematy spotkań:
4-6 stycznia 2019 Ugruntowanie i zakorzenienie w ciele
Warsztat wprowadzający do cyklu spotkań Kręgu Świadomości Ciała. Przeniesiemy swoją uwagę z umysłu na ciało po to, by mocniej się w nim osadzić, rozpoznać jego potrzeby i funkcje oraz doświadczyć głębokiego połączenia z życiową energią. Źródło życia bije w naszym ciele, jest wibracją, przepływem, ciepłem, gracją i lekkością. Żeby tego doświadczyć, trzeba zejść do samego dołu, stanąć mocno na ziemi i ugruntować się oraz połączyć z tym, co żywe. W pracy będziemy korzystać przede wszystkim z technik rozwijanych na gruncie bioenergetyki.

8-10 lutego 2019 Oddech dla życia
Oddychanie jest fundamentalnym aktem afirmującym nasze istnienie. Oddycham więc jestem. Oddech jest też bramą łączącą ciało ze świadomością. Oddychając dostarczamy sobie energię, która otwiera nas na głębokie doświadczenie siebie. Podczas warsztatu nauczymy się różnorodnych procedur oddechowych, które służą relaksowi, pogłębianiu wglądu i poszerzaniu świadomości. A wszystko po to, by lepiej rozumieć siebie, radzić sobie z trudnościami, zamykać stare sprawy i otwierać się na nowe, które pragną zagościć w naszym życiu.

1-3 marca 2019 Bezpieczne emocje. Relacje w grupie
Wielu ludzi ma kłopot w doświadczaniu i wyrażaniu emocji. A jeśli przepływ emocji jest zablokowany, to tak, jakby przestawało przepływać przez nas życie. Bez emocji jesteśmy martwi, a nasze ciało to sztywna zbroja. Podczas warsztatu będziemy odkrywać, co jest źródłem trudności w radzeniu sobie z uczuciami i w jaki sposób możemy bezpiecznie emocje w sobie mieścić i wyrażać. Kontekstem pracy z emocjami będą relacje wewnątrzgrupowe, w których, w naturalny sposób pojawiają się różnorodne doznania. Spotkanie z drugim człowiekiem, obawy, rozczarowania, konflikty, bliskość, zaufanie – to wszystko stanowi treść naszego życia. Będziemy uczyć się, jak radzić sobie z tymi wszystkie aspektami i doznaniami, po to, by nasze życie było pełne i bogate.

22-24 marca 2019 Równonoc – równowaga światła i ciemności
Moment równonocy w przyrodzie przywołuje aspekt równowagi między dwoma przeciwieństwami. Wszystko ma swoją drugą stronę. Ta prawda odnosi się też do naszego życia, w którym aspekty jasnego (to, z czym się identyfikujemy) przeplatają się z ciemnym (to, z czym się nie identyfikujemy). Nie lubimy tego, co ciemne, ale życie w harmonii i pełni, to umiejętność łączenia i integrowania aspektów znajdujących się po drugiej stronie. Najczęściej w obszarze cienia znajdują się aspekty cielesne, różnorodne emocje i seksualność. Podczas warsztatu przyjrzymy się własnemu cieniowi, po to, by ostatecznie go rozpoznać i zintegrować. W pracy będziemy korzystać przede wszystkim z podejścia C.G. Junga i współczesnej psychoanalizy.

5-7 kwietnia 2019 Uważność w codzienności
Uważność jest pełną obecnością w tym miejscu i w tym czasie. Uważność mieszka w ciele, gdyż jej aspektami są modalności zmysłowe, dzięki którym wchodzimy w kontakt z rzeczywistością. Wychodząc od zmysłów, od ciała kierujemy się do świadomości, która jak snop światła w akcie koncentracji pozwala na pełne doświadczenie własnego teraz. Podczas warsztatu będziemy uczyć się jak rozwijać własną uważność, by nasze doświadczanie życia było pełne i bogate. Uważne życie kryje w sobie bowiem tajemnicę prostoty i skromności, która pozwala nam nie oszaleć w świecie nastawionym na pogoń za nowymi wrażeniami. Uważność jako kompetencja życiowa gwarantuje nam, że mamy już wszystko co niezbędne, by żyć w pełni. W pracy będziemy przede wszystkim korzystać z technik medytacyjnych.

maj? 2019 r. Dzika kobieta, dziki mężczyzna. Seksualność, miłość i duchowość
Dzikość jest tym, co naturalne i spontaniczne. W dzikości jest wielki potencjał mądrości, gdyż odwołuje się ona do tego, co przekracza nasze jednostkowe istnienie, do natury wszechrzeczy, do naszej prawdziwej natury. Podczas warsztatu będziemy odkrywać swoją kobiecość i męskość, i jednocześnie integrować w sobie aspekt płci przeciwnej. Będziemy pracować w oddzielnych kręgach kobiecym i męskim, po to, by ostatecznie spotkać się w jednym wspólnym kręgu. Pełne spotkanie mężczyzny i kobiety posiada również wymiar seksualny. Będziemy uczyć się pracy z energią seksualną w taki sposób, by była ona bezpieczna i służyła urzeczywistnieniu własnego potencjału rozwojowego. Doświadczenie seksualne jest zakorzenione w ciele, ale wykracza poza nie i obejmuje aspekt miłości oraz duchowej głębi. Podczas warsztatu korzystamy z podejścia tantrycznego, pracujemy z nagością jednocześnie dbając o granice psychologiczne. W czasie warsztatu zaplanowany jest rytuał szałasu potu.

czerwiec 2019 r. Przesilenie letnie. Odkrywanie natury
Przesilenie letnie to święto przyrody, które przypomina nam o naszych związkach z tym, co nas otacza. Pełną osobą możemy być wyłącznie wtedy, gdy zobaczymy siebie w przyrodzie wokół nas. Odkrywanie natury jest jednocześnie poznawaniem świata przyrody i praw w nim rządzących, ale też rozpoznawaniem tego, kim w istocie jesteśmy. Podczas warsztatu będziemy uczyć się wchodzić w pełny kontakt z rzeczywistością wykorzystując do tego ciało. Będziemy również przyglądać się swojemu życiu po to, by wprowadzić do niego więcej harmonii i równowagi. Praca warsztatowa będzie w dużym stopniu odbywać się w terenie. Korzystać będziemy z podejścia wypracowanego głównie w obszarze ekopsychologii i głębokiej ekologii.

Tagi

Komentarze

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treścia zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwe lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Warto przeczytać

Mazurski Krąg Przygody 2_główne

Mazurski Krąg Przygody

Warsztaty
2021-08-07 - 2021-08-14
Mazurski Krąg Przygody to wyjątkowa impreza tylko dla ojców i synów. To czas, w którym możesz zbudować/pogłębić relacje ze swoim synem. To bezpieczna przestrzeń do przeżywania przygód, wyrażania emocji, zdobywania doświadczeń i dobrej zabawy. To czas, dla Ciebie i twojego syna.
Głębokie Poczucie Własnej Wartości

Głębokie Poczucie Własnej Wartości

Warsztaty
2020-11-27 - 2020-11-29
Poczucie wartości to bardzo kompleksowy temat. Dotyka wszystkich obszarów naszego życia. W zależności od dostępu do niego podejmujemy wyzwania jakie stają na naszej drodze bądź nie. Od głębokiego poczucia własnej wartości zależy jakość naszych relacji, pracy i satysfakcji jaką czerpiemy z każdego dnia.

Zobacz również

Miedzy Niebem a Ziemią
Warsztaty
piątek, 26 czerwca 2020, 09:35

Miedzy Niebem a Ziemią

Najnowszy warsztat z cyklu ZASTOSOWANIE TAŃCÓW W KRĘGU i elementów...